เรอัลมาดริด เตรียมเปิดหน้าต่างรับส่งที่น่าสนใจสิ่งเดียวที่สร้างความสับสน

เรอัลมาดริด

เรอัลมาดริด หากฟุตบอลจะกลับมาเป็นอย่างไรสิ่งต่าง ๆ จะดูในช่วงฤดูร้อน  

เรอัลมาดริด เมื่อพูด ถึงทีม ที่ยิ่ง ใหญ่และ ร่ำรวย เหมือน เรอัล มาดริด มันกลาย เป็นบรร

ทัดฐาน ที่จะ ใช้เว ลาตลอด ทั้งปี ในการ พูดถึง “การเซ็น สัญญา ครั้งต่อ ไปที่ ยิ่งใหญ่”

และรอ ช่วงฤดู ร้อนเพื่อ ที่จะ ได้เห็น ว่าสโม สรมี อะไร อยู่ในใจ ปีนี้ ก็ไม่ แตกต่าง กันจน

ถึงเดือน มีนา คมเมื่อ ฟุตบอล ถูกนำ ไปหยุด รอบยุโรป (และส่วน ใหญ่ของ โลก) เจมี คาร์เรเกอร์

เนื่องจาก การระ บาดของ โรคโค โรนา ไวรัส ตอนนี้ เราพบ ว่าตัว เองอยู่ ในเดือน พฤษ

ภา คมด้วย ความหวัง ว่าลา ลีกา จะกลับ มาใน เดือนหน้า – ซึ่งช้า กว่าตอน ที่ฤดู กาลจะ

สิ้นสุด ลง เรอัลมาดริด นอกจาก นี้การ แข่งขัน โคปา อเมริ กาและ ยูโร ได้ถูก เลื่อนออก ไปจน ถึงปี หน้าหลัง จากมี การตัด สินใจ ว่าพวก เขาจะ ไม่สา มารถ จัดการ แข่งขัน ในระ ดับนา นาชาติ ได้

เรอัลมาดริด

ดังนั้น เราจึง ต้องเตรียม ตัวสำ หรับฤดู ร้อนที่ น่าสับ สนอย่าง ยิ่ง

ที่ ยังไม่ มีการ ตัดสิน ใจเกิด ขึ้นเมื่อ เรารอ ดูว่า สิ่งต่าง ๆ คืบหน้า ไปทุกวัน เมื่อมอง

ไปที่ หน้าต่าง ถ่ายโอน ช่วงฤดู ร้อนมี บางสิ่ง ที่เรา ควรคาด หวังว่า จะได้ เห็นเกี่ยว กับ

เรอัลมาดริด รวม ถึงตลาด รับส่ง โดยทั่ว ไปรา คาลด ลง ไม่ มีการ ปกปิด ความจริง ที่ว่า

การระ บาดใหญ่ ที่เรา กำลัง เผชิญอยู่ นั้นส่ง ผลกระ ทบร้าย แรงต่อ เศรษฐ กิจ

ส โมสร ต้องหา วิธี ลดเงิน เดือนและ พยายาม เอาชี วิตรอด ในช่วง เวลา ที่ไม่ มีราย ได้ใน ช่วงเดือน ที่บาง คนจะ ได้รับ โบนัส ในยู ฟ่าแชม เปียนส์ลีก และการ แข่งขัน อื่น ๆ

ในขณะ ที่ได้ รับเปอร์ เซ็นต์ยอด ขายตั๋ว และที วี รายได้ แม้ว่า ฟุตบอล จะกลับ มาใน ปีนี้ ก็ปลอด ภัยที่ จะสมม ติว่า เกมทั้ง หมดจะ เล่นตาม ประตู ปิดดัง นั้นจึง มีการ ข่าวบอล

ขายตั๋ว ทั้งหมด จนกว่า จะถึง ฤดู กาลหน้า เนื่องจากความนิยมทางเศรษฐกิจสโมสรจะต้องขายและสา มารถเห็นพวกเขาลดราคาของผู้เล่นบางคนเนื่องจากพวกเขารู้ว่าสโมสรอื่น ๆ ส่วนใหญ่ที่มีงบประมาณใน

การซื้อผู้เล่นจะไม่สามา รถจ่ายค่าธรรมเนียมฟุ่มเฟือยได้ เวลา. แม้จำนวนสโมสรที่เรียงกันจะลดน้อยลงเพราะพวกเขาจะมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่พวกเขาต้องการอย่างเร่งด่วนมากกว่าสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อทีมของพวกเขา