สโมสรสวีเดน ถูกรัฐบาลสั่งห้ามเเตะช่วงโควิด

สโมสรสวีเดน

สโมสรสวีเดน กล่าวหาว่ารัฐบาล หยุดพวกเขาจาก การเล่นฟุตบอล

สโมสรสวีเดนสโมสรสวีเดน ต้องการกลับ มาและเริ่มเล่น สโมสรฟุตบอล ชั้นนำของ สวีเดนกล่าว หา ว่าหน่วย งานด้านสุขภาพ ของประเทศ สั่ง ห้ามไม่ให้ประกอบ

อาชีพด้วย ความหงุดหงิด กับการ ระบาดใหญ่ของ  โควิด- 19 ออลสเวนส์คาน บนเครื่อง บินมีเป้า หมาย ที่จะดำเนิน การในวัน ที่ 14 มิถุนายน  แต่ลีก ยังไม่

ได้รับแสงสีเขียว จากหน่วย งานสาธารณสุข ของประเทศ ซึ่งเป็น กังวลเกี่ยวกัแฟน ๆ ที่ชุมนุม นอก สนามกีฬา และในบาร์กีฬา เพื่อดูเกม เรา เชื่อว่าเรามี

ความ รับผิดชอบอย่าง มากที่จะ สามารถดำเนิน ธุรกิจของเรา ได้โดยไม่ต้อง แพร่เชื้อและเรา ไม่สามารถเห็นได้ว่า สิ่งนี้มีผลกระ ทบต่อสปอร์ตบาร์ตัวอย่าง

เช่นเมื่อ พวกเขามีความรับ ผิดชอบ ของตนเอง และ ปฏิบัติตามแนวทาง ของ ตนเอง ออลสเวนส์ คานฟุตบอล กล่าวใน แถลงการณ์ เมื่อ วันศุกร์ที่ประเทศ

สแกน ดิเนเวียได้เลือก ที่จะไม่บังคับให้มีการปิด กั้นอย่าง เข้มงวดซึ่ง ทำให้ยุโรปส่วน ใหญ่หยุด นิ่งทำให้โรงเรียน และธุรกิจหลาย แห่งเปิดทำการสัปดาห์

ที่แล้วและนอร์เวย์นอร์เวย์และเดนมาร์ก ต่างก็ตกลง กันในการเริ่ม ต้นหรือ เริ่มต้นฤดูกาล ฟุตบอลของ พวก เขาอีก ครั้ง แต่สโมสรใน สวีเดนก็ยัง ไม่แน่ใจ

ว่าจะสามารถแข่งขัน ได้เมื่อใด พวกเขาได้ส่งสอง โปร โตคอลแยก ต่างหาก หนึ่งสำหรับ การ ฝึกอบรม และหนึ่งสำหรับ เกมที่ไม่มีแฟน  ๆ  ในการเข้าร่วม

สรุป มาตรการที่ พวกเขาจะ ใช้เพื่อให้แน่ใจ ว่าผลตอบ แทน ที่ปลอดภัยสำหรับ การ เล่นกีฬา สโมสรสวีเดน

พวกเขายัง เน้นว่า ใน ส่วนอื่นๆ ของ สังคมสวีเดน ชีวิตยังคงดำเนิน ต่อไป ตามปกติยกเว้นฟุตบอลเท่านั้น

สโมสรสวีเดน

ห้าง สรรพ สินค้าและ ร้านอาหารได้รับ อนุญาตให้เปิด อยู่ตราบ ใดที่พวกเขาทำ ตามความ ต้องการของทางการ แต่ตอน นี้ฟุตบอลชั้น ยอดไม่ สามารถเล่น

11 v 11 ในการ แข่งขันที่ว่างเปล่า ตรรกะใน นั้น อยู่ที่ไหน สโมสรถาม ในแถลงการณ์ของ พวกเขา หัวหน้านัก ระบาดวิทยา ของสวีเดน เอนเดส เทนเนล ผู้

ซึ่ง ได้กลาย เป็นชื่อ ครัวเรือนใน ประเทศสำหรับ แนวทาง การระบาดของโรค ยังคง ไม่มั่นใจว่า เกมระดับ สูงสามารถ กลับมาเล่น ได้โดยไม่เสี่ยง ต่อ การ

แพร่กระจาย ของโรคมัน ไม่ใช่คำ ถามของ ความ เสี่ยงสำหรับ ผู้ที่ปฏิบัติงานของ พวกเขา แทนที่จะเป็นผลที่ตาม มาว่า งานจะมีใน แง่ของสาธารณะ และ

สปอร์ตบาร์ เขากล่าวใน การแถลง ข่าว ประจำวันของ หน่วย งานสาธารณสุข ในวันศุกร์ธุรกิจ บางอย่าง ต้องถูก จำกัด  ในการ ดำเนิน งานเนื่องจากมีความ

เสี่ยงสูง สำหรับการ แพร่กระจาย ของการติดเชื้อ ของ สโมสรสวีเดน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>>  ราฟาแอล กึไรรู

ติดตามเพิ่มเติม >>>  อ่านข่าวบอล