รัฐบาลเร่งแผนไวรัส สร้างมาตราการป้องกันมากขึ้น

รัฐบาลเร่งแผนไวรัส

รัฐบาลเร่งแผนไวรัส เพื่อการกลับมาเล่นกีฬาเลขานุการด้านวัฒนธรรมกล่าว

รัฐบาลเร่งแผนไวรัส

รัฐบาลเร่งแผนไวรัส กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ด้านการ แพทย์ด้านกีฬาได้เริ่มเสนอ ข้อเสนอ ที่สามารถเห็นนักกีฬา ยอด

เยี่ยม และ ผู้หญิงกลับ สู่การฝึกซ้อม ที่เต็มรูป แบบ และในที่สุดการ แข่งขันรัฐบาล กำลังเร่งแผนสำหรับ การกลับ

มาของกีฬา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ดิจิตอล วัฒนธรรม สื่อและ การกีฬา โอลิเวอร์ ดอวเดนพูดว่า แผนก DCMS

เป็นเจ้าภาพการ ประชุมเสมือน จริงครั้งแรก ในวัน ศุกร์กับ ผู้เชี่ยวชาญทางการ แพทย์ชั้นนำจาก การเล่น กีฬา ใน

สหราชอาณาจักร เพื่อหารือ เกี่ยวกับวิธีที่นักกีฬาและ ผู้หญิงสามารถ กลับไปฝึก ซ้อมได้มีตัวแทน ทางการ แพทย์

จากฟุตบอล รักบี้คริก เก็ตและ การ แข่งขันรวมถึงกีฬา โอลิมปิกและ พาราลิมปิกเอวเดน ทวีต หลังการ ประชุม

เราเพิ่ง เริ่ม ต้นการ ประชุมรายละเอียด ครั้งที่ 1  เพื่อ วางแผนสำหรับการกลับ มาอย่าง ปลอดภัยของกีฬาหัว กะทิ

หลังปิด ประตูเมื่อและเมื่อ มันปลอดภัย ที่จะ ทำตาม คำแนะนำของ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โอลิเวอร์ โอลเดน ดำรง ตำ

แหน่งรัฐมนตรีกระทรวง ดิจิทัล วัฒนธรรม สื่อและการกีฬา สิ่ง ที่ต้องพิจารณามากมาย  แต่วันนี้เรา จะ วางแผน

เพิ่ม “สัปดาห์หน้าการ สอบถามคณะ กรรมการ DCMS จะเริ่มพิจารณา รัฐบาลเร่งแผน ไวรัสผลกระ ทบที่ โคโรนา

ไว่รัส มีต่อการ เล่นกีฬา ดอวเดน ถูกสอบปากคำ โดยคณะ กรรมการ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เมื่อเขาแสดง ความต้องการ

ให้กีฬา กลับมาจากการ หยุดพัก การบังคับใช้โดยเร็ว ที่สุดเท่า ที่จะทำได้ ตราบ ใดที่มีความ ปลอดภัย ทางการ

แพทย์คณะ กรรมการรวบรวมหลัก ฐานมา สี่สัปดาห์แล้ว และมี จูเลี่ยน ไนท์ เป็นประธาน วันอังคารหน้าพวก เขาจะ

ได้ยิน จากทอมแฮริสัน หัวหน้า คณะกรรมการคริกเก็ต รัฐบาลเร่งแผนไวรัส ของ อังกฤษและเวลส์ประธานฟุตบอล

ลีกอังกฤษ ริกพร์รีประ ธานรักบี้ ผู้บริหารระดับ สูง บิล สวีนีย์ ประธานสห ราชอาณาจักร กีฬา แคท เธอรีเกรนเจอร์

จุด ประสงค์ของ การประชุมเพื่อคน ที่เชี่ยวชาญที่ถูก ต้องมาทำการพูด คุยและ วางแผนว่าจะ กลับมา เล่น กีฬาอย่างไร 

รัฐบาลเร่งแผนไวรัส

ในการ ประชุมครั้ง แรก ที่คาดหวัง หลายครั้ง ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ว่านักกีฬา ยอดเยี่ยมจะสามารถกลับ ไปสู่ระบอบ

การ ฝึกอบรม ที่มีโครงสร้างมากขึ้น รัฐบาลเร่งแผนไวรัส จะ คำนึงถึงฉากหลัง ของแนวทาง การสาธารณสุขและสอด

คล้อง กับกฎ ของรัฐบาลที่กว้าง ขึ้นการอภิปราย สั้น ๆ ก็เป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อให้กีฬา กลับ มาปิด ประตูหลังได้แม้ว่า

จะคาด ว่าจะมีการหารือ หัวข้อใน เชิงลึกใน การชุมนุม ครั้ง ต่อไป เป็นที่เข้าใจกัน ว่ากีฬา อาชีพ นักกีฬาผู้แพร่ภาพ

กระจายเสียง และสื่อ ต่าง ๆ จะไม่ได้รับ การปฏิบัติแตก ต่างจากประชาชน ทั่วไปหาก มีการ เปลี่ยนแปลงข้อ  จำกัด

ของรัฐบาล ในสัปดาห์และ เดือน ที่จะถึงนี้ความสำเร็จ ของการ เบี่ยงเบนทางสังคม ในปัจจุบัน เชื่อว่าเป็น ส่วนหนึ่ง

ของ ความจริง ที่ว่าสังคมของ เรากำลัง ทำงาน ร่วมกันในขณะ นี้ดังนั้น รัฐบาลเร่งแผนไวรัส หากกฎผ่อนคลาย สำ

หรับบาง คนและไม่ใช่ คน อื่น ๆ รัฐบาลเร่งแผนไวรัส อาจจะ เป็นอะไรที่ ท้าทายมากขึ้น ที่จะโน้ม น้าวให้ผู้คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>>  อาโยเซ เปเรซ
อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ >>> อ่านข่าวบอล