มาร์คุสแรชฟอร์ด กล่าวว่าแมนยูดีจะต่อสู้ต่อไปหลังจากที่บอริสจอห์นสันปฏิเสธ

มาร์คุสแรชฟอร์ด

มาร์คุสแรชฟอร์ด จะไม่หยุดการต่อสู้เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ทานอาหารฟรีที่โรงเรียนในช่วงวันหยุดฤดูร้อน มาร์คุสแรชฟอร์ด

มาร์คุสแรชฟอร์ด รัฐบาล ได้ปฏิเสธ ข้ออ้าง ของสตาร์ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แล้วเพื่อ หยุดเด็ก ๆ ที่กำ ลังหิว เมื่อระบบ บัตรกำ นัลมื้อ อาหาร หยุดชะ งักใน ตอนท้าย ของเทอมนี้

โฆษกของ นายกรัฐ มนตรี บอริส จอห์นสัน ยกย่อง ราชฟอร์ด ว่า ‘เขาใช้ โปรไฟล์ ของเขา ในทาง บวกเพื่อ เน้นประ เด็นที่ สำคัญมาก’ ในจด หมายเปิด ผนึกถึง รัฐสภา เกาะอยู่

แต่พวก เขาหยุด ยั้งการ ขออนุญาต ของเขา แล้วและ กล่าวว่า “ นายกรัฐ มนตรีเข้าใจ ถึงปัญ หาที่ครอบครัว กำลังเผชิญอยู่ ทั่วสหราช อาณา จักรซึ่ง เป็นสา เหตุที่ รัฐบาล ประกาศ

เมื่อสัป ดาห์ที่ แล้วว่า £ 63 ล้านปอนด์ สำหรับ หน่วยงาน ท้องถิ่นเพื่อ ประโยชน์ต่อ ครอบครัวที่ กำลัง ดิ้นรน ซื้ออาหาร” แรชฟอร์ด ได้ระดม เงินทุน จำนวน 20 ล้านปอนด์

มาร์คุสแรชฟอร์ด

ผ่าน แฟร์แชร์ เพื่อช่วย จัดหา อาหาร สามล้าน มื้อต่อ สัปดาห์

แก่ผู้ที่ ต้องการ ความช่วย เหลือมาก ที่สุด เมื่อวานนี้ เขาขอบคุณ ผู้คน สำหรับ การสนับสนุน ที่เขา ได้รับ และสาบาน ที่จะ ผลักดัน บอริส จอห์นสัน ให้ทำต่อไป เขาทวีต “ ว้าวเพิ่ง

กลับถึง บ้านจาก การฝึก ฝนและ ฉันก็ ดีใจด้วย ไปกับ การสนับสนุน ยังไม่ จบลองทำซ้ำ และติด แท็กสมาชิกใหม่ เราจำ เป็นต้อง เป็นกระบอกเสียง สำหรับ เด็ก 200,000 คนที่ไม่มี ทางเลือก นอกจาก

ต้องงด มื้ออาหาร วันนี้ ฉันปฏิเสธ ที่จะ ยอมแพ้ ” เขาพร้อม จะได้ รับการ ตอบกลับ โดยตรงจาก พีเอ็ม แต่กระ ทรวงศึก ษาธิ การระบุ ว่าสิ่ง ต่าง ๆ จะไม่เปลี่ยนแปลง

โฆษก ของพวก เขากล่าวว่า “ มื้ออา หารของ โรงเรียน ฟรีเป็น เวลาปกติ เท่านั้น และโครง การบัตร กำนัล ประจำ ชาติจะ ไม่ทำ งานใน ช่วงวัน หยุดฤดูร้อน” ข่าวฟุตบอลต่างประเทศ วันนี้

เขา กล่าวภาย ในจดหมายของ เขาว่าถึงสมา ชิกสภา ผู้แทน ราษฎร ทั้งหมด 650 คนว่า ‘ความยาก จนด้าน อาหาร ในประเทศอังกฤษ เป็นโรค ระบาด ที่อาจ แพร่กระจาย

ไปหลาย ชั่วอา ยุคน’ผู้ชี้แนะสาม คนหน้า ซีดลง ทันที ที่นักเตะ อายุ 22 ปีเป็นคนเขียน “ รัฐบาล ได้ใช้ วิธีการ ‘ทำทุก อย่าง’ เพื่อเศรษฐกิจ “ ฉันขอ ให้คุณ บอกทุกคน ในวันนี้

เพื่อขยาย ความคิด แบบเดียว กันนี้ เพื่อปก ป้องเด็ก ที่อ่อน แอใน อังกฤษ “ ฉันขอแนะนำให้คุณฟังคำวิงวอนของพวกเขาและค้นหาความเป็นมนุษย์ของคุณ “ โปรดพิจารณา

การตัดสินใจของคุณอีกครั้งว่าจะยกเลิกโครงการคูปองอาหารในช่วงวันหยุดฤดูร้อน “ โปรดกลับมาและทำให้การปกป้องชีวิตของผู้ที่อ่อนแอที่สุดของเรามีความสำคัญสูงสุด”