พรีเมียร์ลีกกับก้าวใหม่ หลังจากโควิด-19ได้จบลง

พรีเมียร์ลีกกับก้าวใหม่

พรีเมียร์ลีกกับก้าวใหม่ ผู้เล่นต้องพักครั้งสุดท้ายก่อนกลับไปฝึกซ้อมและเล่น

พรีเมียร์ลีกกับก้าวใหม่

พรีเมียร์ลีกกับก้าวใหม่ รองหัวหน้า PFA บ็อบ บี บาร์นส์ ยกความกังวลของ ผู้เล่นผิว ดำหลังจาก การศึกษา ของ รัฐบาลซึ่ง เปิดเผยว่า ชายและ หญิง

ผิวดำ เกือบสอง เท่าที่จะ ตายด้วย ไวรัสโคโรนา ในฐานะ คนผิวขาว ในอังกฤษ และ เวลส์ โดย คา เวฟ ซอลฮีคอ ข่าว สกาย สปอร์ต ผู้เล่นใน พรี

เมียร์ลีกต้องการ ได้รับการ กล่าวคำสุดท้ายเมื่อ พวกเขา กลับไปฝึก ซ้อมและ เล่น 20 พรีเมียร์ลีก คลับจะหารือ ข้อเสนอ เพื่อ เริ่มการ ฝึกอบรม ใน

การ ประชุมในเช้าวัน จันทร์ ข้อเสนอ ได้ถูกส่งไป เพื่อขอ อนุมัติจาก รัฐบาลและ สาธารณสุขอังกฤษแล้ว แม้ว่าผู้เล่น บาง คนมีความ กังวลเกี่ยว กับ

การก ลับไปฝึกใน สถานการณ์ที่ควบคุมอย่าง เข้มงวด แต่ผู้เล่น พรีเมียร์ลีกส่วน ใหญ่ต้องการ เริ่มการ ฝึกอบรมและ เล่นอีก ครั้ง  ผู้เล่นและ ผู้จัดการ

จะ หารือข้อ เสนอในชุดของ การประชุม กับ พรีเมียร์ลีกกับก้าวใหม่ ใน สัปดาห์นี้

 เเก รี่เนวิล พูดถึงความ ไว้วางใจ ระหว่างนัก ฟุตบอลและแพทย์ เมื่อฟุตบอล กลับมา ในช่วงวิกฤต โค วิด- 19

ข้อ เสนอนี้มีคำ แนะนำ เกี่ยวกับ การทดสอบและ ตรวจสอบ ผู้เล่น และพนักงาน สำหรับ โค วิด- 19 รักษาสภาพแวดล้อม ในการ ทำงานให้ปลอดภัย

ที่สุด และปกป้อง ผู้เล่น และพนักงาน สโมสรทุกครั้ง หากข้อ เสนอ ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล และสาธารณสุข อังกฤษรวมถึงสโมสร ผู้เล่นและ ผู้

จัดการการฝึก อบรมที่ไม่ต้อง ติดต่อ กันใน กลุ่มเล็ก ๆ เเอนดี้ดั๊ม ของ ภาคผนวกเสริมวัน อาทิตย์กล่าวว่าการ กลับมาของฟุตบอล อาจเป็น สิ่งที่ทำ

ให้ไขว้เขวได้ชั่วคราว สำหรับบาง คนใน ช่วงวิกฤต โรคหลอดเลือด หัวใจ เเอน ดี้ดั๊ม ของ ซัน เดย์ ซัพพราย เม้น กล่าว ว่าการกลับมาของ ฟุตบอล

อาจ เป็นสิ่งที่ทำให้ไขว้เขว ได้ชั่วคราวสำหรับ บาง คนในช่วง วิกฤต โคโร น่าไวรัส  ทุก สโมสรจะ ต้องจัด ทำนโยบาย การปฏิบัติงาน โควิด -19 และ

การฝึก ซ้อมจะ ไม่ได้รับ อนุญาตให้ใช้เวลา นานกว่า 75 นาที ผู้บริหารระดับ สูง ของสโมสรในพรีเมียร์ลีก กล่าวว่า ผู้เล่นของพวกเขา จะไม่ถูก บังคับ

ให้ฝึกซ้อม หรือเล่น ถ้า พวกเขา รู้สึกว่ามัน ไม่ปลอดภัย ความ ปลอดภัย ของผู้เล่นและความ ปลอดภัยของ พนักงานทุกคนนั้น เป็นสิ่ง สำคัญอันดับ

หนึ่ง  นอกจากนี้เจ้าของ สโมสร ในพรีเมียร์ลีก หนึ่งคนได้บอก กับสกาย สปอร์ตสผู้เล่นของ พวกเขา จะไม่ได้รับเงินถ้า พวกเขา ไม่ได้เล่น

ข่าวกีฬาที่เกี่ยวข้อง >>> ดอน กู๊ดแมน

ติดตามข่าวกีฬาเพิ่มเติม >>> อ่านข่าวบอล