ตัวเลือกของคุณ เก้าสโมสรเปรมจะให้ผู้เล่นข้ามโปรเจครีสตาร์ทเพื่อควบคุม

ตัวเลือกของคุณ

ตัวเลือกของคุณ คลับพรีเมียร์ลีกของ พร้อมที่จะปล่อยดาวออกจากโครงการรีสตาร์ท 

ตัวเลือกของคุณ เพราะกัง วลว่า พวกเขา จะติด เชื้อคน ที่คุณ รักได้ เที่ยวบิน ชั้นนำ

กำลัง ผลักดัน ไปข้าง หน้าด้วย แผนการ ที่จะ กลับมา แข่งขัน อีกครั้ง ในวันที่ 12

มิถุนา ยนใน การประ มูลเพื่อ จบฤดู กาลแต่ ได้ค้น พบเกือบ ครึ่งหนึ่ง ของฝ่าย เปรม 20

คนใน ตอนนี้ ยอมรับ ว่าเป็น ไปไม่ ได้ที่จะ บังคับ ให้ดาว กลับมา ดำเนิน การถ้า

กลัวว่า จะล้ม ป่วยหรือ ติดเชื้อ ในครอบ ครัวของ ด้วย โควิด19 รายการ ที่เพิ่ม ขึ้นรวม ถึงทีม ที่ต่อ สู้กับ มันที่ ปลายทั้ง สองของโต๊ะ – ในที่สุด เจ้านาย ของสโม สรก็เริ่ม

ฟังผู้เล่น ที่กลัว ว่าจะ ถูกนำ ไปใช้ ในสถาน การณ์ที่ รู้สึกว่า ไม่ปลอดภัย แหล่งข่าว คนหนึ่ง กล่าวว่า:“ ถ้ามี ใครมี คู่ครอง ที่กำ ลังตั้ง ครรภ์หรือ หยดคำใบ้การถ่ายโอน

อยู่ใกล้ กับครอบ ครัวที่ เป็นมะ เร็งเราจะ บังคับ ให้ เล่นใน สถานการณ์ เหล่านั้น ได้อย่างไร?” เราเปิด เผยเมื่อ วันอาทิตย์ ว่าฝ่าย เปรมคน หนึ่งได้ส่ง อีเมล

ผู้เล่น แจ้งว่า จะไม่ ถูกบัง คับให้ เล่นถ้า อึดอัด กับสถาน การณ์ความ ปลอดภัย นั่นทำ ให้เกิด ความไม่ สงบใน หมู่ดาว ที่สโม สรอื่น ๆ ซึ่งไม่ แน่ใจ ว่า

ตัวเลือกของคุณ

เจ้า นายของ จะเข้า ใจและ แบ่งปัน ความคิด ของพวก เขา  

ในกลุ่ม สำหรับ ผู้เล่น เท่านั้น แต่เป็น ที่เข้า ใจกัน อย่างน้อย อีกแปด ฝ่ายได้ ย้ายมา ใช้แนว

ทางที่ คล้ายกัน โดยรู้ ว่า มีหน้า ที่ใน การดู แลผู้ เล่นและ คนที่ รักจาก ตัวเลือกของคุณ

โคโร น่าไวรัส แอสตัน วิลล่า ถูกผลัก ไสเป็น หนึ่งใน นั้นหลัง จากที่ นายดีนสมิ ธ เปิดเผย เมื่อวัน อังคาร ที่ผ่าน มาเขา จะไม่ มีชาย สองคน ที่สำ คัญหาก ผลตอบ แทนจาก

ฟุตบอล – เนื่องจากความกังวลเรื่องสุขภาพ สมิ ธ กล่าวว่า:“ หาก ไม่สบายใจที่จะกลับมาคุณต้องกลับไปโดยไม่มี จนกว่าจะปลอดภัย “ ดังนั้นเราต้องฟังผู้เล่นของ

เราเราต้องฟังความกังวลของ “ เรามีผู้เล่นที่เป็นโรคหืดเรามีผู้เล่นที่แม่สามีอยู่ในการให้อภัยและอยู่กับครอบครัว “ ดังนั้นคุณต้องระวังอย่างมากกับการส่งสัญญาณ ข่าวบอล

เพราะสิ่งนี้ไม่มีขอบเขต” แต่ปัญหาของผู้เล่นที่นั่งอยู่นอกฤดูกาลในบริเวณของการป้องกันการเจ็บป่วยเพิ่มโอกาสของทีมที่อยู่ด้านล่างเต็มกำลังควรรณรงค์ดำเนินการต่อ ตัวเลือกของคุณ

เบื้องหลังผู้เล่นระดับสูงของแต่ละ กำลังหารือกับหัวหน้าของ ในการประมูลเพื่อกำหนดสิ่งที่ควรระวังเพื่อความปลอดภัยของ ลีกกำลังร่างแผนการที่จะพยายามจัด

ให้มีการฝึกอบรมและการแข่งขันให้ปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะทำได้ผ่านการทดสอบการรวมตัวทางสังคมและมาตรการกักกัน แต่อดีตแฟนคลับของอังกฤษและอาร์เซนอล แกรี่ เลวิน บอกกับ ว่า“ คุณไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่มีใครจับได้” กฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยหมายถึงส โมสรไม่สามารถบังคับผู้เล่นให้กลายเป็นคนที่เสี่ยงต่อการป่วย