ดาวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ได้รับคำสั่งให้เตรียมกลับไปฝึกซ้อม

ดาวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด

ดาวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด สโมสร ฟุตบอล แมนเชส เตอร์ยู ไนเต็ด ดาวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด

ดาวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด อาจกลับ ไปสู่ พื้นฐาน และล้าง ชุดเมื่อ กลับไป ฝึกใน

วันที่ 18 พฤษ ภาคม มีการ ระบุ วันที่ ลงโดย ปีศาจแดง เพื่อเริ่ม ต้นการ ทำงานที่ ใหม่ก่อน

ที่จะ เริ่มการ แข่งขัน พรีเมียร์ ลีกใน อีกสาม สัปดาห์ ต่อมา เมื่อไม่ ได้เล่น ตั้งแต่ ดาร์บี้

เมื่อวัน ที่ 8 มีนา คมทีม ของ อูเล กืนนาร์ ซูลชาร์ ได้ฝึก ฝนร่วม กันเมื่อ หกสัป ดาห์ที่ แล้ว

และหลัง จากที่ สโมสร รวมถึง ท็อตแนม และอาร์ เซนอล ที่เพิ่ง เปิดใหม่ สิ่งอำ นวยความ สะดวก สำหรับ บุคคล ที่จะ ทำงาน ภายใต้ แนวทาง ปลีกตัว สังคม มาตรการ ที่ถูก วางใน

สถานที่ สำหรับ การกลับ มาของ สหรัฐ ตามที่ เดลี่ เมล์ผู้ เล่นจะ ต้องมา ถึงคน เดียวและ ขับรถ กลับใน อุปกรณ์ การฝึก ที่สก ปรกซึ่ง พวกเขา ต้องล้าง ที่บ้าน การเรียกร้องเดเล่

สิ่งอำ นวยความ สะดวก สำหรับ ดาวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด การซัก รีดและ การอาบ น้ำเป็น สิ่งอำ นวยความ สะดวก สำหรับ ผู้ที่ ต้องการ อนาคต อันใกล้ การออก กำลัง กายจะ ถูกดำ เนินการ ในกลุ่ม เล็ก ๆ อาจเป็น ไปตาม เกณฑ์ โร ต้า เพื่อให้ แน่ใจ ว่ามี การปฏิบัติ ตามสัง คม

ที่ ห่างไกล นักฟุต บอลกอง กลางชื่อ ดังชาว สก็อตต์แม็ค โทมิ เรย์ยืน ยันว่า จะไม่ เป็นอัน ตรายต่อ การคาด หวังผู้ เล่นจำ นวนมาก ในเวลา นี้ เขากล่าว ว่า: “คุณได้ ยินเรื่อง ราวเกี่ยว กับการ ใช้ชีวิต อย่างฟุ่ม เฟือยที่ และผู้ คนก็ ยอมรับ สิ่งนั้น

ดาวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด

เช่นอา หารใน โรงอา หารชุด อุปกรณ์ ของคุณ ถูกจัด เตรียมไว้

ให้คุณ ทุกเช้า “ผู้คนคาดหวังสิ่งนั้นและคุณต้องจำไว้เสมอว่าคุณมาจากไหนในแง่นั้นและชื่นชมในสิ่งที่คนอื่นทำเพื่อคุณ” หัวหน้าพรีเมียร์ ลีกมีกำหนดการจัดการประชุม

ทางวิดีโอในวันศุกร์เพื่อกำหนดขั้นตอนต่อไปของการกลับมาของฟุต บอลจากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส ยูฟ่ากำลังเรียกร้องให้สมาคมจัดทำแผนของพวกเขาภายใน ดาวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด

สิ้นเดือนพฤษภาคมโดยกลางเดือนมิถุนายนจะเริ่มการแข่งขันหลังประตูที่ปิดทำให้ฤดูกาลในประเทศสิ้นสุดลงในปลายเดือนกรกฎาคมก่อนการแข่งขันในยุโรปจะเสร็จสิ้นใน สิงหาคม

ซึ่งยังคงต้องอาศัยการติดเชื้อ โคโรน่าไวรัส และการเสีย ชีวิตที่ ลดลงทั่ว ทั้งสหราช อาณาจักร โดยตัว เลขทาง การระ บุว่ามี ผู้เสีย ชีวิต 26,000 รายในวันพุธหลังจากมี อ่านข่าวบอล

การทดสอบเชิงบวก 165,221 ครั้ง การตัดสินใจใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับฉากหลังแบบผสมทั่วยุโรปซึ่งบุนเดสลีกาของเยอรมนีสามารถแนะนำได้ในเดือนหน้าและลีกเอิง 1 ของฝรั่งเศสจะถูกยกเลิก ต่อมาใน

วันพฤหัสบดีนายกรัฐมนตรี อังเกลา แมร์เคิล ชาวเยอรมันจะออกแถลงการณ์และข่าวการกลับมาของบุนเดสลีกาพร้อมกับการปลดล็อคหลังจากที่มีผู้เสียชีวิตยืนยันแล้ว 6,467 รายในมณฑลของเธอ